Re-Vitaal  LANG TRAJECT

DEKSELS - PRAKTIJK VOOR LEVENSKUNSTEN -   www.riasmid.nl

 
 

AFSPRAAK PLANNEN? > CONTACT


DEKSELS - PRAKTIJK VOOR LEVENSKUNSTEN

OP NAAR (WEER) MEER LEVENSGELUK

                             .... KOM VIA REVITALISERING BIJ JE KERN


VOLLEDIG - LANGE - REVITALISERINGSTRAJECT - REINTEGRATIE


VOOR WIE EN WAAROM ...
... je werkt in het (basis)onderwijs, je bent vaak moegestreden. Je wilt graag vooruit, maar het lukt even niet meer alleen ...DREIGEND VERZUIM  of  ZIEK THUIS

Je bent werkzaam in bijvoorbeeld het (basis)onderwijs en je dreigt (deels) uit te vallen.
Of er is een situatie ontstaan waardoor je je werk niet optimaal meer

kunt uitvoeren. Stress op het werk of psychische gezondheidsklachten

zijn mogelijke oorzaken. Ook kan een bijzondere thuissituatie de

oorzaak zijn van uitval. Er is in alle gevallen sprake van een verstoring

van het persoonlijk evenwicht.ONT-WIKKELING
... je stelt je open voor persoonlijke ontwikkeling. Hier tref je oprechte verbinding, als individu die de ondersteuning ondergaat. Intuitie, (helderwetend), hooggevoelligheid en de nuchtere kijk op het (vorige) leven(s*) in combinatie met respectvolle zelfzorg maken dat je door mijn kleurrijke vrolijkheid -immer positief in oplossing denkend - de meest intense situaties kunt gaan handelen. De oorzaak van alle klachten ligt in het (verre) verleden. De ‘kwaal’ is het gevolg van de oorzaak, ik mijd symptoombestrijding, zodat de basale ont-wikkeling kan starten ‘bij het begin’. 

BALANS - GEZOND AAN HET WERK

In dit traject ga je op stap, soms letterlijk. Het traject bestaat uit

een aantal vrij in te plannen afspraken. In een periode van circa 6 maanden.

Aan het eind van het traject weet je (weer) waar je staat en waar je naar toe wilt.

Zelfs soms al tijdens het traject voelt je je fit genoeg om (opnieuw) al dan niet integrerend aan het werk te gaan. Al dan niet in je huidige functie. Mogelijk kies je zelfs voor een nieuwe werkgever of loopbaan.WAT IS REVITALISEREN
Vitaal, fit, zowel fysiek als ‘tussen de oren’. Bij Deksels, Praktijk voor Levenskunsten wordt er - door Ria Smid - heel goed geluisterd naar wat je vertelt, wat je zegt en juist ook wat je niet zegt. Juist de dingen die je ‘tussen de regels’ uitzendt, fysiek, energetisch, zijn voor de manier van begeleiden van groot belang. Na het traject ken je jezelf beter dan voorheen en kun je opnieuw vitaal in jouw leven staan.


HOE - COUNSELING

In een aantal individuele gesprekken, gaan we op zoek naar de oorzaak van het (dreigende) verzuim, of je onbalans. Vaak is er een onderliggende reden te vinden voor terugkerende problemen. Dit kunnen we op verschillende manieren achterhalen. Mijn wijze van begeleiding is zeer breed. Ik kan uiteenlopende methodieken en oefeningen inzetten om je te laten inzien waar je met welke verandering de grootste winst behaalt. Voorop staat dat je je veilig voelt tijdens de begeleiding en je maximaal haalbaar (emotionele) herstel bereikt en weer met plezier naar je werk en door het leven gaat. Soms blijkt dat je niet meer op de goede plek zit bij je huidige werkgever en ‘het roer om gaat’. Hierbij kan ik je - in een eventueel vervolgtraject - ondersteunen en begeleiden.HET LANGE TRAJECT

Het lange traject bestaat uit meer dan 5 gesprekken. (Het korte traject bestaat uit 3-5 gesprekken) schoolleiding/ het schoolbestuur kan er in toestemmen je gebruik te laten maken van het revitaliseringstraject - een combi van persoonlijke groei- en/of re-integratietraject, wanneer jij als docent / werknemer die dreigt uit te vallen, of bent uitgevallen.


KOSTEN
De kosten van dit traject kunnen betaald worden uit het vervangingsfonds of andere ondersteuningsbudgetten van de werkgever voor de werknemer, voor persoonlijke ontwikkeling. De eerste afspraak is een kennismaking en intake over de wensen en mogelijkheden. De laatste afspraak is de evaluatie van het totale traject. In tussenliggende tijd kan er desgewenst - en met toestemming van de client- verslag gedaan worden van de vorderingen en de re-integratie tijdens het traject.


De client onderhoudt zelfstandig contacten met bedrijfsarts en (school)leiding, werkgever. Mocht onverhoopt blijken dat er meer gesprekken nodig zijn voor herstel dan kan dat uiteraard. De kosten voor deze gesprekken komen wederom voor rekening van de werkgever, de (hoge)school.HET KORTE TRAJECT - OPFRIS GESPREKKEN

soms is het wenselijk dat er na verloop van tijd enkele gesprekken nodig zijn om de ontwikkelingen uit het lange revitaliseringstraject wat kracht bij te zetten. Dit kan in het korte traject. Het bestaat uit drie sessie en gaat inhoudelijk in op de huidige stand van zaken, de ont-wikkelingen die zich al dan niet hebben doorgezet.RESULTAAT
Je bereikt het meest zinvolle resultaat wanneer je oprecht durft te gaan kijken naar de oorzaak. Hierdoor kom je (weer) bij je eigen waarde(n) en in je eigen (oer-)kernkracht. Van hieruit ga je je blijvend ontwikkelen. Er ontstaat basisrust, innerlijke rust. Vanuit deze (hernieuwde) zelfwaardering onderneem je met compassie voor meer en haalbaar levensgeluk. Met plezier naar je werk en doen waar je blij van wordt als mens of als ondernemend mens!COACHSTIJL
mijn jarenlange praktijkervaring heeft er voor gezorgd dat ik mijn persoonlijke coachstijl heb ontwikkeld. Kernwoorden blijken: ‘verbinding’ makend, enthousiasmerend en motiverend. Er voor te zorgen dat de cliënt zélf aan de slag gaat met passende antwoorden op zijn/haar vragen.

  1. met humor en respect, soms plagend uitdagend

  2. (door)vragend én luisterend (Socratisch)

  3. met aandacht voor non-verbale communicatie (NLP)/ intuitie

  4. al wandelend in beweging komen en soms stilstaand bij de essentie

  5. op basis van creatieve uitingen en opdrachten

  6. door (ontspannings)oefeningen en opdrachten (o.a. geleide meditatie)

  7. door stilte en aandachtstrainingen (Mindfulness)

  8. met hulp van presentatie-technieken (Visualiseren)

  9. oog-in-oog in de praktijkruimte of locatie, telefonisch of online


Terug naar HOME

 


Ria Smid


Deksels,

Praktijk voor Levenskunsten


AFSPRAAK PLANNEN?

06-53762584

info@riasmid.nlHoofdweg 55

9626 AB Schildwolde

Midden GroningenDe plek voor persoonlijke ontwikkeling en innerlijke ruimte en rust

tussen weidsheid van de landerijen van buurman-boer.


‘Ik help je weer in -en bij- je
persoonlijke (oer)kernkracht en geluk te komen om vervolgens je
(door) te ontwikkelen voor jouw
optimaal haalbaar levensgeluk.’


Deksels, Praktijk voor Levenskunsten - Ria Smid  |  Algemene Voorwaarden

Hoofdweg 55, 9626 AB Schildwolde M. 06-53762584 bgg stuur sms/e-mail E. info @ riasmid.nl  I. www.riasmid.nl

NIEUW(S)

Access Consciouness Bars  

in geuren & kleuren